• Algemene voorwaarden

HUURVOORWAARDEN

 • De minimum huurperiode is 1 dag, deze geldt van 09.00 uur tot 19.00 uur.
 • Het tonen van een legitimatie is verplicht, hier wordt ook een kopie van gemaakt
 • De huurder zal de gehuurde fiets in goede staat ontvangen. De verhuurder zal de fiets in goede staat afleveren.
 • De fiets moet altijd op slot gezet worden.
 • De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets. Dientengevolge is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en daarom zal huurder verantwoordelijk zijn voor de reparatiekosten alsmede de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen.
 • Het is niet toegestaan met 2 personen tegelijk op 1 fiets te zitten. Voor tandems uiteraard 3 personen.
 • Fietssleutel verloren? Geen stress, kan gebeuren. we raken allemaal wel eens wat kwijt, maar hiervoor rekenen wij € 15,-.
 • BonBonBike is gerechtigd eventuele schade op de gestorte waarborgsom te verhalen, evenals het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
 • Voor schade aan derden, draagt u als huurder, ten volle wettelijke aansprakelijkheid.
 • U mag helaas niet met de fiets het strand op.
 • Bij diefstal of vermissing is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de fiets, huurprijs daarbij niet inbegrepen. 
 • De afgesproken huurperiode blijft bestaan, ook als de fiets eerder terug gebracht wordt.
 • Mocht de fiets later dan de overeengekomen huurperiode teruggebracht worden, zal BonBonBike per te late dag de volle dagprijs in rekening brengen.
 • Heeft u een fiets gereserveerd, dan zal deze (tenzij anders overeengekomen) tot 12:00 uur voor u klaarstaan. Hierna vervalt uw reservering.
 • Mocht u onverhoopt uw gereserveerde fiets moeten annuleren, dan kan dit tot 24 uur van tevoren kosteloos. U ontvangt dan uw geld retour.